SOHN zoekt verbindende, ondernemende en daadkrachtige bestuurder

15 april 2024

Ter versterking en verbreding van haar bestuur zoek Stichting Orthopedische Hulpmiddelenzorg Nederland (SOHN) een verbindende, ondernemende en daadkrachtige bestuurder.

Vacature

Sinds 2018 zet Stichting Orthopedische Hulpmiddelenzorg Nederland (SOHN zich in voor professionalisering, continuïteit en digitalisering van de complexe orthopedische hulpmiddelenzorg branche met als doel hoogwaardige zorgkwaliteit voor patiënten toekomstbestendig te maken en te behouden.

SOHN bereikt dit door heldere afspraken te maken met alle betrokken stakeholders. De stichting wordt gevormd door partners die het belangrijk vinden dat deze afspraken daadwerkelijk worden uitgevoerd en geborgd. Om haar doelen te realiseren heeft de stichting de programma’s Kwaliteit en Continuïteit benoemd. Onder elke programma zijn verschillende projecten gedefinieerd die allemaal een bijdrage moeten leveren in het bereiken van de doelen.

Het bestuur van SOHN bestaat uit een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur voert het beleid van de stichting uit en wordt daarbij ondersteund door commissies, project- en werkgroepen met enthousiaste partnerorganisaties, deskundige professionals, stakeholders en overige belanghebbenden. Ter versterking van het huidige bestuur zijn wij op zoek naar verbindende, ondernemende en daadkrachtige

Bestuurder (M/V)

De functie

Je maakt onderdeel uit van het dagelijks bestuur. Samen met de voorzitter stuur je de diverse project- en werkgroepen aan en bewaak je dat de werkzaamheden in lijn zijn met de missie, visie en doelstellingen van de stichting. Je draagt bij aan de (beleids-)ontwikkeling van de stichting en vertegenwoordigt de stichting in gesprekken met diverse stakeholders. Je werkt als bestuurder van SOHN vanuit een branche breed perspectief.

Het profiel

Wij zoeken een ervaren bestuurder met ruime ervaring met programmatisch werken. Je kunt goed schakelen tussen strategie, het beleid van de stichting en de uitvoering daarvan in de programmaorganisatie. Vanuit je eigen rol neem je ook deel wanneer de situatie daar om vraagt. Tevens beschik je over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden en kun je knopen doorhakken. Je bent gericht op het opbouwen van goede werkrelaties. Je hebt ervaring met en inzicht in politieke, ambtelijke en bestuurlijke verhoudingen en kunt partijen uit verschillende disciplines en soms met tegenstrijdige belangen bij elkaar te brengen ten gunste van het overkoepelende doel: het patiëntbelang. Je draagt zorg voor een transparante organisatiecultuur. 

Wij bieden

Een uitdagende functie in een gezaghebbende organisatie, gericht op kwaliteit en continuïteit. De mogelijkheid om een essentiële bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van de orthopedische hulpmiddelenbranche. Het betreft een onbezoldigde functie.
 

Informatie- en sollicitatiegegevens

Als je je herkent in het profiel en interesse hebt, ontvangen wij graag een gemotiveerde reactie op: info@stichtingohn.nl.

Voor meer informatie kun je contact opnemen via info@stichtingohn.nl. Algemene informatie over SOHN is te vinden op www.stichtingohn.nl.

Event nieuws