Nieuwsbrief december 2023

28 februari 2024

Met deze nieuwsbrief blikken wij terug op afgelopen jaar. We informeren u over onze programma’s die in lijn met onze speerpunten kwaliteit en continuïteit worden ingevuld door diverse projecten en activiteiten. Met een positie in de Kwaliteitsraad Hulpmiddelen & Zorg heeft SOHN een zetel ingenomen waar we strategisch echt het verschil kunnen maken.

U leest hierover alles in deze nieuwsbrief. Veel leesplezier!

Bert Kap, Cock Vergeer, Nicole Dekkers, Eric Lamsma en Esther Mik

Event nieuws