Symposium ‘Functiegericht verstrekken van Orthopedische Schoenen’

30 augustus 2023

Zilveren Kruis, SOHN, NVOS-Orthobanda, Zorgplan en een aantal zorgaanbieders organiseren op vrijdag 29 september in Zeist het symposium ‘Functiegericht verstrekken van Orthopedische Schoenen’ van 9.00 tot 14.00 uur.

Zorgaanbieders met een Zilveren Kruis overeenkomst voor orthopedische schoenen, hebben een uitnodiging voor het symposium ontvangen.

Bij het verstrekken van orthopedische schoenen streven we gezamenlijk naar adequate en doelmatige zorg. Dat was de reden om in 2022 een andere weg in te slaan. De branchevereniging stelde een nieuw protocol op, de landelijke indicatiematrix. Zilveren Kruis koppelde hieraan een bekostigingssystematiek.

Een aantal zorgaanbieders werkt al enige tijd volgens deze andere systematiek. Tijdens het symposium worden ervaringen uit de praktijk gedeeld en worden aan de hand van de data eerste analyses getoond. Ook is er voldoende ruimte om vragen te stellen over de ervaringen en de analyses. Maar ook over het inkoopbeleid 2024.

Deelnemers kunnen aansluiten bij diverse parallelsessies:

1.Wat betekent “Functiegericht verstrekken” voor u in de praktijk (Kwaliteitskader, ICF en PROM)?

2.Beantwoording van de vragen over het contract Orthopedische schoenen Indicatiematrix 2024

3.Scholing functiegericht verstrekken van Orthopedische Hulpmiddelen, welke kennis en vaardigheden zijn nodig in de praktijk?

4.Aandachtspunten bij de implementatie van de werkwijze en het portaal in de praktijk (beleidsmatig, definities en beheeromgeving).

Heeft u de uitnodiging ontvangen maar heeft u zich nog niet aangemeld voor het symposium? Dat kan nog tot en met 7 september.

Wij hopen u op 29 september te mogen ontmoeten in Zeist!

Event nieuws