Nieuwsbrief juni 2023

23 juni 2023

Deze nieuwsbrief staat in het teken van samenwerken in lijn met de speerpunten van SOHN: kwaliteit en continuïteit.

U leest hierover alles in deze nieuwsbrief. Veel leesplezier!

Bert Kap, Cock Vergeer, Nicole Dekkers, Eric Lamsma en Esther Mik

Event nieuws