Nieuwsbrief december 2022

9 december 2022

Deze nieuwsbrief staat in het teken van de huidige uitzonderlijk hoge inflatie en de gevolgen hiervan voor de zorg en specifiek de hulpmiddelenzorg. Wat kan SOHN voor de korte en lange termijn namens haar partners betekenen om kwalitatief goede hulpmiddelenzorg toegankelijk te houden voor patiënten met ernstige functionerings- of mobiliteitsproblemen.

En…met heel veel plezier kunnen wij melden dat het huidige bestuur is uitgebreid met twee nieuwe bestuurders: Nicole Dekkers en Eric Lamsma. Wij kijken ernaar uit om met hen samen te werken en hebben er vertrouwen in dat SOHN in deze versterkte samenstelling vele (nieuwe) uitdagingen het hoofd gaat bieden!

U leest hierover alles in deze nieuwsbrief. Veel leesplezier!

Bert Kap, Cock Vergeer, Nicole Dekkers, Eric Lamsma en Esther Mik

Event nieuws