Stap voorwaarts voor orthopedische voetzorg dankzij passende bekostiging Zilveren Kruis

7 februari 2022

Vanaf dit jaar gaan doelmatige zorg en passende bekostiging hand in hand voor leveranciers van orthopedische schoenen die afspraken hebben met Zilveren Kruis. Daarmee springt Zilveren Kruis als eerste zorgverzekeraar in op de mogelijkheden die de indicatiematrix orthopedische voetzorg biedt. Deze matrix koppelt de zorgvraag op een objectiveerbare manier aan kwalitatieve, doelmatige zorg. Op basis van de uitkomsten van deze matrix kunnen zorgaanbieders per 2022 een prijs in rekening brengen die recht doet aan de zorg die zij leveren. Met de introductie van deze nieuwe bekostigingssystematiek maakt Zilveren Kruis een einde aan de situatie waarbij er één gemiddeld producttarief in rekening mocht worden gebracht en geen rekening werd gehouden met de complexiteit van de schoenoplossing en bijbehorende dienstverlening.

Resultaat van brede samenwerking in de keten
Deze nieuwe bekostigingssystematiek is een uitkomst van brede samenwerking in de keten. Sinds het beschikbaar komen van de indicatiematrix voor orthopedische voetzorg en het toevoegen van dienstverlening hieraan, is passende bekostiging mogelijk geworden.

Peter te Moller, Directeur Zorgplan, en een aantal zorgaanbieders die aangesloten zijn bij SOHN, namen in 2019 het initiatief om met Zilveren Kruis om tafel te gaan. Toen is een projectgroep ontstaan bestaande uit Zorgplan, SOHN, onze partnerorganisaties en een Beleidsontwikkelaar Hulpmiddelen en Zorginhoudelijk Adviseur Hulpmiddelen van Zilveren Kruis. Daarnaast werd een werkgroep actief en hebben verschillende zorgaanbieders meegeholpen om te toetsen of de indicatiematrix een goed instrument zou zijn om passende bekostiging mogelijk te maken.

“Ons doel was een passende vergoeding voor het type zorg dat wordt geleverd. Een hoger tarief voor de meer complexe zorg dan voor de eenvoudigere zorg. Een eerlijke waardering voor de zorg die geleverd wordt. We hebben er vertrouwen in dat we dit met deze nieuwe werkwijze goed hebben ingericht”, aldus Willemijn Vegt, Beleidsontwikkelaar Hulpmiddelen bij Zilveren Kruis.

Meedoen aan passende bekostiging niet verplicht
Overigens is het voor aanbieders van orthopedische voetzorg niet verplicht om op deze nieuwe bekostigingssystematiek over te stappen. Aanbieders kunnen zelf kiezen of ze dat doen of niet. De meeste doen echter wél mee, omdat hiermee een einde komt aan het one-size-fits-all tarief dat nog gangbaar is. “Andere zorgverzekeraars zijn nog niet zover. Zilveren Kruis loopt dankzij hun actieve rol in dit traject echt voorop. Daar zijn de betrokken partijen in dit traject vanzelfsprekend erg blij mee.”, aldus het bestuur van SOHN. “Dit voorbeeld verdient navolging, ook voor andere hulpmiddelensoorten”.

Event nieuws