Kwaliteitsstandaard lost knelpunten compressiehulpmiddelenzorg op

20 september 2021

Onlangs is de ‘Kwaliteitsstandaard Compressiehulpmiddelenzorg’ goedgekeurd door het Zorginstituut (ZIN) en opgenomen in het openbaar Register. Meer informatie over de kwaliteitsstandaard kunt u vinden op de website van Zorginstituut Nederland.

Een mooi resultaat. In een periode van ruim twee jaar werkte het Platform Compressiehulpmiddelenzorg aan de nieuwe kwaliteitsstandaard. De Module Compressiehulpmiddelenzorg beschrijft gemaakte afspraken over de kwaliteit van compressiehulpmiddelenzorg voor mensen die, op basis van een medische diagnose en/of medische indicatie, baat hebben bij compressiehulpmiddelenzorg, inclusief kinderen. Initiatiefnemer en opdrachtgever van de kwaliteitsstandaard is het ministerie van VWS. Het platform wordt gevormd door vertegenwoordigers van patiënten NLNet (penvoerder), Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Nederlandse Vereniging Compressiezorg (NVCZ), Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH), Nederlandse Vereniging van Orthopedisch Schoentechnici (NVOS-Orthobanda), Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie en Oncologie (NVFL), Stichting Orthopedische Hulpmiddelenzorg Nederland (SOHN), V&VN Wondexpertise, Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

De kwaliteitsstandaard maakt onderdeel uit van het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelzorg. Uitgangspunt: iedere verzekerde, die daar recht op heeft, moet – binnen de reikwijdte van de zorgplicht – een hulpmiddel krijgen dat het beste past bij zijn of haar persoonlijke situatie. Het Kwaliteitskader beschrijft hoe dat proces hoort te verlopen. De zorgvraag van de cliënt weegt daarbij zwaar. Dit is mede gebaseerd op bestaande behandelrichtlijnen en protocollen. Zo is voor iedere zorgaanbieder en cliënt duidelijk wat de te doorlopen processtappen zijn en worden deze nu ook goed geborgd. Nu dit door het Zorginstituut Nederland (ZIN) is aangenomen, is het nog net geen wet maar het scheelt niet veel. De genoemde partijen committeren zich nadrukkelijk aan de gemaakte afspraken in deze standaard.

Event nieuws