Gezocht leden Raad van Toezicht

18 mei 2021

Stichting Orthopedische Hulpmiddelenzorg Nederland (kortweg SOHN) is opgericht op 29 november 2018, te Amsterdam en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73248223. De stichting kent geen leden maar partners. Eind 2020 is het aantal partnerorganisaties 37.

De Raad van Toezicht (RvT) heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De RvT houdt in het bijzonder toezicht op:

  • De doelrealisatie van de stichting zoals die door het bestuur wordt gerealiseerd.
  • Het beleid en de strategie van het bestuur.
  • Het naleven van relevante wet- en regelgeving.
  • Het voldoen aan de eisen van de jaarlijkse(financiële) verslaggeving.
  • De integriteit en indien van toepassing de identiteit van de stichting.
  • De maatschappelijke effecten of het maatschappelijke resultaat van de stichting en haar werkzaamheden.

De RvT bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 5 personen. Overeenkomstig artikel 8 van de statuten worden leden van de RvT door het bestuur van de stichting benoemd. De RvT komt ten minste 1 maal per jaar als raad en ten minste 1 maal per jaar gezamenlijk met het bestuur van de stichting bijeen.

Profiel lid RvT, wij zoeken een persoon die:

  • bij voorkeur een bestuurlijke functie uitoefent of heeft uitgeoefend;
  • affiniteit heeft met (orthopedische hulpmiddelen) zorg;
  • de doelstellingen van de stichting omarmt;
  • gedreven is om een bijdrage te leveren het vakgebied van de complexe lichaamsgebonden orthopedische hulpmiddelenzorg te professionaliseren, moderniseren en verduurzamen.

Het betreft een onbezoldigde functie.

Event nieuws