Kwaliteitsstandaard lost knelpunten prothesezorg op

1 maart 2021

Onlangs is de ‘Kwaliteitsstandaard prothesezorg voor arm- en beenprothesen’ goedgekeurd door het Zorginstituut (ZIN) en opgenomen in het openbaar Register. Meer informatie over de kwaliteitsstandaard kunt u vinden op de website van Zorginstituut Nederland.

Een mooi resultaat. In een periode van ongeveer twee jaar werkte het Platform Prothesezorg aan de nieuwe kwaliteitsstandaard. Deze kwaliteitsstandaard geeft een omschrijving van goede zorg voor mensen, die in aanmerking komen voor een arm- of beenprothese. Initiatiefnemer en opdrachtgever van de kwaliteitsstandaard is het ministerie van VWS. Het platform wordt gevormd door vertegenwoordigers van patiënten, EN, KNGF, SOHN, NBOT, NVOSO, VRA en ZN.

De kwaliteitsstandaard Prothesezorg maakt onderdeel uit van het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelzorg. Uitgangspunt: iedere verzekerde, die daar recht op heeft, moet – binnen de reikwijdte van de zorgplicht – een hulpmiddel krijgen dat het beste past bij zijn of haar persoonlijke situatie. Het Kwaliteitskader beschrijft hoe dat proces hoort te verlopen. De zorgvraag van de cliënt weegt daarbij zwaar. Dit is mede gebaseerd op bestaande behandelrichtlijnen en protocollen voor arm- en beenprothesen. Zo is voor iedere zorgaanbieder en cliënt duidelijk wat de te doorlopen processtappen zijn en worden deze nu ook goed geborgd. Nu dit door het Zorginstituut Nederland (ZIN) is aangenomen, is het nog net geen wet maar het scheelt niet veel. De genoemde partijen committeren zich nadrukkelijk aan de gemaakte afspraken in deze standaard.

Event nieuws