MDR nieuws, acties en activiteiten - vanaf 27 mei 2020

Per mei 2020 moeten alle aanbieders van medische hulpmiddelen aan de MDR voldoen. Vóór 2017 was er sprake van een richtlijn, maar inmiddels geldt de MDR als een verordening. Met andere woorden, voldoen aan de MDR is vanaf medio volgend jaar essentieel voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering.

SOHN onderhoudt korte communicatielijnen met het ministerie van VWS en overige stakeholders in de markt. We volgen de ontwikkelingen nauwlettend en adresseren eventuele acute problematiek direct gezamenlijk en zo adequaat mogelijk. In september 2019 hebben we gezamenlijk met het NIVO - de brancheorganisatie van fabrikanten orthopedische hulpmiddelen en onderdelen - een kennissessie georganiseerd.

We hebben een veel gestelde vragen document gemaakt, die we blijven actualiseren.

Mocht u vragen hebben over dit specifieke onderwerp, stuurt u dan een bericht naar info@stichtingohn.nl.

  • Datum: dinsdag 26 mei 2020
  • Locatie: website , nieuwsbrieven

Programma

26 mei

Event nieuws

9 april 2020

Op 9 april 2020 hebben wij een email ontvangen waarin VWS aangeeft het voorstel van de Europese Commissie te ondersteunen om de implementatiedatum van de MDR met een jaar uit te stellen tot 26 mei 2021. Mocht u het bericht ook willen ontvangen, stuurt u dan een email naar info@stichtingohn.nl.