Nieuws, acties en activiteiten i.v.m. COVID-19

De Corona crisis heeft ook veel impact op de sector van lichaamsgebonden orthopedische hulpmiddelen. SOHN onderhoudt korte communicatielijnen met het ministerie van VWS en overige stakeholders in de markt. We volgen de ontwikkelingen nauwlettend en adresseren eventuele acute problematiek direct gezamenlijk en zo adequaat mogelijk. Concreet heeft dit geresulteerd in een aantal brieven die vanuit SOHN zijn gestuurd naar Zorgverzekeraars Nederland om duidelijkheid te krijgen over de details en uitvoering van de aangeboden continuïteitsbijdrage- en vooruitbetaling regeling en helderheid te krijgen over welke regeling van toepassing is voor de bovenbudgettaire bekostiging Wlz. Daarnaast vinden we het belangrijk dat we:

+ Aangeven ook in de categorie cruciale beroepen te vallen (benadrukken dat we vanuit Zvw en Wlz bekostigd worden)
+ Ervoor zorgen dat wij ertoe doen, nu en later (noodzakelijke en electieve zorg)
+ Een rechtstreekse communicatie lijn krijgen

Hoezeer de aangeboden regeling(en) ons geruststelt, is haast geboden om duidelijkheid te krijgen over details van de regeling. Vooral voornamelijk hoe hoog het percentage gaat zijn als grondslag voor de continuïteitsbijdrage.

Als Stichting zullen wij onze achterban – orthopedische (schoen)techniek zorgbedrijven – verder informeren.

  • Datum: zondag 31 mei 2020
  • Locatie: website , nieuwsbrieven

Programma

31 mei

31 maart 2020
Brief gestuurd naar ZN Doel: aandacht voor onze sector
7 april 2020
Brief gestuurd naar ZN Vragen gesteld over continuïteitsbijdrage
8 april 2020
Brief gestuurd naar ZN Financiële helderheid Wlz gevraagd
9 april 2020
Contact gezocht met Gupta Om meer duidelijkheid te krijgen aanpak electieve zorg

Event nieuws

31 maart 2020

Brief aan ZN met als doel onze sector op de kaart te krijgen! https://www.stichtingohn.nl/assets/pdf/brief-zn-31-03-2020.pdf

7 april 2020

Brief aan ZN om meer duidelijkheid te krijgen over de continuïteitsbijdrage, we hebben bijvoorbeeld vragen gesteld over hoe de bepaling van het % tot stand komt en welk % voor onze sector gaat gelden. In de regeling staat dat het % van de bijdrage tussen 60 en 85% zal uitkomen. https://www.stichtingohn.nl/assets/pdf/brief-zn-7-4-2020.pdf

8 april 2020

Brief aan ZN om financiële helderheid te krijgen voor zorgaanbieders langdurige zorg (Wlz) https://www.stichtingohn.nl/assets/pdf/brief-zn-8-4-2020.pdf