Nieuwsbrief - december 2021

 

In deze nieuwsbrief informeren wij u onder andere over het laatste nieuws over onze gesprekken met ZN en VWS over de CB-regeling, onze programma’s Kwaliteit en Continuïteit en verwelkomen we nieuwe partnerbedrijven.

Veel leesplezier en alvast een bijzonder mooi 2022 toegewenst!
Bert Kap, Cock Vergeer en Esther Mik,
Bestuur Stichting Orthopedische Hulpmiddelenzorg Nederland (SOHN)

Programma Kwaliteit
Grote belangstelling voor webinar MDR
Op 10 juni vond het webinar ‘MDR: impact in de dagelijkse praktijk plaats, georganiseerd door de MDR-werkgroep bestaande uit Bewegingsvisie, OIM Orthopedie, Livit Orthopedie, ZSM, Roessingh Revalidatie Techniek. Zo’n 26 belangstellenden van onze partner-organisaties volgden het programma waarin zij antwoord kregen over de meest gestelde vragen rondom MDR en Hulpmiddelen naar Maat, bruikleen & hergebruik en de laatste ontwikkelingen ten aanzien van EUDAMED. Daarnaast gaf Spentys een kijkje in de keuken van MDR en 3D-printing en was er een interactieve inventarisatie van de ervaringen met MDR in de praktijk en wat we hiervan kunnen leren. Op de website vindt u alle informatie die tijdens het webinar aan bod is gekomen.

Kwaliteitsstandaarden Prothesezorg en Compressiezorg
De kwaliteitsstandaarden Prothesezorg en Compressiezorg zijn allebei in 2021 als onderdeel van het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg opgenomen in het register Kwaliteitsinstrumenten van Zorginstituut Nederland. Kwaliteitsinstrumenten bestaan uit kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten. Het doel van de standaarden is ervoor te zorgen dat elke cliënt kan beschikken over de voor hem/haar juiste compressiehulpmiddel of arm- of beenprothese en de juiste daarbij behorende zorg. Na opname in het register zijn voor beide standaarden werkgroepen ingericht voor: 1) WIPP (om te zorgen dat de standaarden breed worden geïmplementeerd) en 2) Meetinstrumenten (waarmee een indicatie kan worden verkregen van de kwaliteit van de verleende zorg). Namens SOHN nemen respectievelijk Bewegingsvisie/COR en OIM Orthopedie hieraan deel. In een volgende nieuwsbrief vertellen we u hier meer over.

Doorontwikkeling PPP en AAK addendum
Het door ontwikkelen van protocollen is een continu proces. Door innovatie en ontwikkeling van hulpmiddelen maar ook door meer efficiënte processen rondom prothesezorg. Onlangs zijn de PPP-arm- en beenprotocollen onderdeel geworden van de Kwaliteitsstandaard module Prothesezorg

Project passende bekostiging door implementatie van indicatiematrices orthopedische schoenen
Om te komen tot een functioneringsgerichte indicatiestelling wordt gebruikgemaakt van de zogenaamde ‘Indicatiematrix Orthopedische Schoenvoorzieningen’. Met het doorlopen van de verschillende stappen wordt aan het eind een objectiveerbaar advies gegeven. Dit advies is gekoppeld aan de op te heffen stoornissen en beperkingen, participatiebehoefte en overige cliënt specifieke omstandigheden. De uitkomsten van het advies leiden tot een product of set van product eigenschappen en de daarbij behorende benodigde mate van dienstverlening. Bij deze dienstverlening hoort ook een passende bekostiging! Zorgverzekeraar Zilveren Kruis neemt de indicatiematrix als eerste zorgverzekeraar in gebruik, samen met organisaties van Federatie Pas en SOHN. 

KWOT: Kwaliteitsregister Orthopedisch (schoen)technoloog
KWOT is een kwaliteitssysteem met als doel: het opzetten en borgen van kwaliteitscriteria voor deskundigheid van orthopedische (schoen-) technologen voor het aanmeten van prothesen, orthesen, orthopedische schoenen en steunzolen. De regie is in handen van partnerorganisatie NBOT. Met ingang van 2 januari 2020 is het mogelijk om geregistreerd te worden in het register KWOT. De RvA SEMH heeft op 8 oktober 2020 besloten het KWOT onderdeel te laten zijn van de SEMH-erkenningsregeling voor ‘Erkende praktijk Orthopedisch (schoen)technologische Zorg’.

 

 

Programma Continuïteit
Bestuurlijk overleg Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Ook in 2021 vond met regelmaat bestuurlijk overleg plaats tussen SOHN en ZN. Onderwerpen van gesprek zijn de afrekening van de continuïteitsbijdrage en de meerkostenregeling voor extra te treffen maatregelen in verband met Corona. Gesprekken worden ook in 2022 voortgezet.

Project Borging lichaamsgebonden orthopedische hulpmiddelen
Dit project richt zich op het borgen van lichaamsgebonden orthopedische hulpmiddelen in de zorgverzekeringswet. In het PPP (Prothese Prescriptie Protocol) is een paragraaf opgenomen over verstrekking van prothesen voor bijzondere activiteiten.
Er zijn verschillende initiatieven gestart waarbij ook het ministerie van VWS betrokken is. Het project Sporthulpmiddelen, een landelijk initiatief vanuit de VWS-directoraten Sport en Zorg over de domeinen ZVW, WLZ en WMO, kreeg in 2021 veel aandacht met bijdragen van SOHN partners De Hoogstraat Orthopedie, OIM Orthopedie en Livit Orthopedie.
(Zie ook in deze nieuwsbrief over de bijdrage van SOHN in de uitzending van het tv-programma KASSA!)
Met het plaatsen van de kwaliteitsstandaarden Prothesezorg en Compressiezorg in het
register van Zorginstituut Nederland, hebben we er mede voor gezorgd dat iedereen in Nederland kan zien wat wordt verstaan onder goede zorg en hoe je goede zorg meet.

SOHN in de uitzending van KASSA!

Zaterdag 25 december a.s. is ons bestuurslid Cock Vergeer te zien in het tv-programma KASSA van BNNVARA om een bijdrage te leveren aan de discussie rond de verstrekking van specifieke voorzieningen voor sporten, zoals sportprothesen. 
Cock: ‘Als belangenbehartiger van hoogwaardige Hulpmiddelenzorg ben ik blij met de aandacht voor dit belangrijke onderwerp. Ook als SOHN doen wij ons best de verstrekking van deze hulpmiddelen beter geregeld te krijgen. Er is namelijk een wet waarin verstrekking van specifieke voorzieningen voor bijvoorbeeld sporten is geborgd. De uitvoering van deze wet moet écht beter worden’.
De uitzending is terug te zien via Uitzending gemist of
deze link.

Beroepsgroep Orthopedisch Technoloog officieel erkend
De Nederlandse Beroepsvereniging Orthopedisch Technologen (NBOT) laat vol trots weten dat de officiële erkenning door Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg (KABIZ) van de eigen beroepsgroep een feit is!
De NBOT heeft als doel het vakgebied van de Orthopedische Technologie naar een hoger doel te brengen en het vakgebied te beschermen.
SOHN feliciteert NBOT dan ook van harte met deze erkenning!


22-03-2022:
Inspiratie-event specialistisch
vakmanschap | 15 tot 18 uur | Den Haag

Jaarlijks event van Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap van SBB. Thema is ‘Kleinschalige specialistische opleidingen in de lucht houden is mogelijk’. Meer informatie

 

 

Welkom nieuwe partners!
Het afgelopen jaar hebben wij de volgende nieuwe partnerbedrijven mogen verwelkomen: Heetkamp, Papenburg Orthopedie, Poorth Orthopedie, Voetcentraal partners en Olmed.
Als laatste sloot Olmed zich bij ons aan:
‘Wij sluiten ons graag aan als partner bij SOHN aangezien wij als gespecialiseerd bedrijf in compressiezorg de noodzaak zien van innovatie in de breedste zin van het woord om de hulpmiddelenzorg kwalitatief hoogwaardig, efficiënt en effectief te houden voor de patiëntenpopulatie met een medische noodzaak, digitalisering van zorg is hierbij een uitermate geschikt hulpmiddel.’, aldus directeur Mark Oldekamp.

Ook partner worden?
Iedereen die de doelstellingen van de stichting steunt kan partner worden. Via onze website kunt u meer lezen over onze programma’s Kwaliteit en Continuïteit en kunt u op de Partners pagina zien wie onze partners zijn. 
Is uw organisatie een beroeps- of patiëntvereniging of opleidingsinstituut? Of bent u zorgaanbieder en heeft u interesse om partner te worden? Vraag dan meer informatie aan via
info@stichtingohn.nl

 

Opleidingsaanbod
FeetForward: Een Leven Lang Lopen
FeetForward biedt vakinhoudelijke, geaccrediteerde trainingen voor orthopedisch schoentechnologen, maatnemers, orthopedisch adviseurs en andere professionals in de voet- en loopzorg zoals podotherapeuten, registerpodologen en medisch pedicures. FeetForward is aangesloten bij diverse kwaliteitsregisters KABIZ/KWOT & Stichting Loop, KP/ADAP én Procert/KRP.
De trainingen worden gewaardeerd met een gemiddelde van 8,2/10, met een online inloggemak van 8,9/10 waarbij 96% van de deelnemers de informatie gaat toepassen in de dagelijkse praktijk. De trainingen zijn zowel voor individuele deelnemers, als voor orthopedische bedrijven met interessante voordelen in zowel prijs als service; zoals buiten spreekuurtijden en op locatie.
Mirjam Tuinhout is als voetexpert oprichter van FeetForward en heeft vanaf 1995 veelzijdige ervaring als eerste Physician Assistant Orthopedie in de Sint Maartenskliniek, podotherapeut, HBO-docent/onderzoeker en is tevens ISPO-NL bestuurslid en auteur van meer dan 35 artikelen met vele medeauteurs.
Meer informatie of neem contact op via info@feetforward.nl.


Trainingen NBOT
Het trainingsaanbod 2022 voor orthopedisch technologen is te vinden op deze website.

SOHN in zee met Zorgplan

Mooi nieuws! SOHN is een partnerschap aangegaan met Zorgplan, dé specialist op het gebied van scholing en training rond wet- en regelgeving in de hulpmiddelenzorg. Zorgplan vertaalt haar jarenlange ervaring, kennis en goede contact met alle betrokken partijen in de markt naar krachtige leermiddelen. Zorgplan helpt zorgprofessionals en organisaties om beter te functioneren en presteren in de continu veranderende zorgmarkt. 
Dat doet Zorgplan met e-learning én praktijktrainingen op maat. Zo is Zorgplan gespecialiseerd in wet- en regelgeving rond het functioneringsgericht verstrekken van hulpmiddelen, de MDR en andere thema’s binnen de hulpmiddelenzorg.  
Werk jij dagelijks met orthopedische hulpmiddelen? En wil je meer leren over de wet- en regelgeving waarbinnen jij dagelijks werkt? Kijk dan eens op
leren.zorgplan.nl, maak jouw persoonlijke account aan en start met leren.

Communicatie met SOHN
E-mail: info@stichtingohn.nl
Website SOHN: Voor het laatste nieuws, voor aanmelden voor activiteiten en voor informatie over onze partners.
LinkedIn: Sluit u bij ons groeiende netwerk op
LinkedIn aan via de
LinkedIn pagina van SOHN.

 

 

 

Copyright ©2021 | Stichting Orthopedische Hulpmiddelen Nederland | Alle rechten zijn voorbehouden

Wilt u onze nieuwsbrief niet langer ontvangen?
U kunt dit doorgeven via 
info@stichtingohn.nl.